ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

Zásady ochrany osobních údajů.

Jméno a příjmení živnostníka: Radek Altmann
IČO: 76012964
Sídlo provozovny: Úsilné 2
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: 773 445 889
dále jen „Správce“ 

Vážení zákazníci, abych mohl plnit závazky ke svým klientům a dalším institucím a zákonným požadavkům podle legislativy, musím zpracovávat některé vaše osobní údaje. K tomu sděluji:

 • Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) je Správce.
 •  Vaše osobní údaje zpracovávám z důvodu vyřízení Vašich objednávek a řešení reklamací.
 • Zpracovávám vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, objednané zboží,jeho cenu a přiložené fotografie.
 • Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracovávám po dobu trvání záruční doby.
 • Ochrana vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)
 • Abych vás mohl informovat o aktuálních nabídkách a slevách, zpracovávám vaše jméno a příjmení a e-mailovou adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je váš souhlas, který mně poskytujete a který můžete kdykoli odvolat.
 • Vaše osobní údaje poskytujeme jen institucím k tomu zmocněným zákonem, nikomu jinému Vaše osobní údaje bez vašeho souhlasu neposkytujeme. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.
 • Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
 • Nejmenoval jsem pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil jsem zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.
 • Nemám v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, osobám bez Vašeho souhlasu.
 • Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat ode mne jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupuji v rozporu s GDPR.


Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů

Zadavatel objednávky potvrzením objednávky uděluje:

Jméno a příjmení živnostníka: Radek Altmann
IČO: 76012964
Sídlo provozovny: Úsilné 2
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: 773 445 889
dále jen „Správce“

Souhlas se zpracováním osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

1. Osobní údaje, které budou zpracovány:
jméno a příjmení,
poštovní adresa,
emailová adresa,
telefonický kontakt,
číslo bankovního účtu.

2. Podmínky zpracování osobních údajů Subjektu údajů:

 • Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)je Správce.
 • Vaše osobní údaje zpracovávám z důvodu vyřízení Vašich objednávek a řešení reklamací.
 • Zpracovávám vaše jméno a příjmení, poštovní adresu, e-mail, telefonní číslo, číslo
  bankovního účtu, objednané zboží a jeho cenu.
 • Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto
  účelem zpracovávám po dobu trvání záruční doby.
 • Ochrana vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)
 • Abych vás mohl informovat o aktuálních nabídkách a slevách, zpracovávám vaše jméno a
  příjmení a e-mailovou adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je váš souhlas, který
  mně poskytujete a který můžete kdykoli odvolat.
 • Vaše osobní údaje poskytujeme jen institucím k tomu zmocněným zákonem, nikomu jinému
  Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme. Tento souhlas můžete
  kdykoliv odvolat.
 • Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování
  ani k profilování.
 • Nejmenoval jsem pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil jsem zpracováním
  Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve
  smyslu GDPR.
 • Nemám v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo
  jiným osobám, vyjma smluvní přepravní společnosti, viz následující.
 • Odsouhlasením objednávky uděleje zadavatel souhlas s poskytnutím osobních údajů smluvnímu přepravci za účelem plnění zadané objednávky.
 • Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat
  ode mne jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz,
  popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na
  přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro
  ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupuji
  v rozporu s GDPR.
 • Subjekt údajů potvrzením objednávky prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů,
  že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

Vytisknout E-mail